About Us

Image

GENIFY TECH

Là công ty trẻ được thành lập vào tháng 3 năm 2017, đang trên con đường trở thành 1 công ty Công Nghệ hàng đầu Việt Nam và nâng tầm ứng dụng công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế

Join Us & Let's Get Started