Phone: 0981 731 806 Công ty cổ phần công nghệ và phần mềm Genify Email: contact@genify.vn

Contact Us

We Make Beautiful Things

Contact Form

Địa chỉ

Tầng 12, ZenTower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

(+84) 981 731 806

Email

contact@genify.vn